Bạn cần biết mã bưu điện – Zip code – Postal code các Thành Phố và Huyện trong khu vực Thanh Hóa để giao/nhận hàng? Dưới đây, Thanh Hóa Home tổng hợp danh sách mã Zip/Postal Code Thanh Hóa từ 40000 – 42000 chia theo từng khu vực khác nhau để bạn sử dụng.

Lưu ý: Ấn CTR+F để tìm nhanh hơn